שרותי הנדסה ופרויקטים בע"מ

0
תכנון כוללני של תשתיות:-
- עבודות עפר, כבישים וניקוז
- רשתות מים וביוב
- מתקני טיהור שפכים
- מדידות