לוי זבולון-הנדסה אזרחית

מהות: תכנון מבנים, יועץ אינסטלציה, חישובי כמויות.

בעלים: לוי זבולון.

תואר: הנדסאי אזרחי.

 

עיסוק מפורט:

1. תכנון קונסטרוציה לבתים פרטיים. (קונסטרוקטור)

2. תוכניות אינסטלציה לרשות/תאגיד מים (יועץ אינסטלציה)

3. אישור יציבות פרגולה "מצללה".

4. כתב כמויות וחישוב כמויות מפורט.

5. עריכת חשבונות.

6. עריכת מפרטים/חוזים/מכרזים..

7. ניהול ופיקוח בניה.