Lock 0 Design לוקודיזיין

054-4594680

 

 

פיתוח, תכנון, עיצוב - מכונות מתקנים, מוצרים - מתכת, פלסטיק, חומרים מְרֻכָּבִים.

תעשייה : מכונות, מתקנים, מנגנונים מכאניים ואלקטרו מכאניים, מכשירים וכלי עזר לתעשייה ג'יגים, כלי ניקוב וכבישה.
מוצרים : מוצרי פלסטיק וגומי בהזרקה, אקסטרוזיה, כבישה, וואקום פורמינג, מודלים.
זיווד, כבישה, לחצנות, אקסטרוזיה, יציקות.
מערכות מכניות משולבות הנעה : חשמלית, הידראולית, ופניאומאטית מערכות x y z.