לוטן אדריכלים

03-5442115
משרד לוטן אדריכלים פועל החל משנת 1952 עבור השוק הפרטי והשוק המוסדי בתחומי תכנון רבים ומגוונים הכוללים: תכנון ערים, תכנון שכונות מגורים, מבני ציבור, מבני מחקר ומעבדות, מבני תעשיה ומבנים יעודיים. עם לקוחות המשרד נמנים גופים דוגמת האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, משרד הביטחון, בנק הפועלים ועוד...