לימודי עיצוב אופנה

0
החממה הינה בית ספר ונקודת מפגש המכנסת יכולות יצירתיים לעשייה מקורית. המכללה למנהל, כמוסד המלמד רבבות סטודנטים בנושאי לימוד שונים, רואה בתחומי האמנות ועיצוב אתגר ערכי, הראוי למיקוד יכולותיה וכוונותיה במובנם הרעיוני והמעשי ליצירת רף גבוה ובולט בנוף בתי הספר לאמנות ועיצוב בארץ.

תוכניות הלימוד גיבשו מסלולי לימוד מעשיים בצד בסיס ידע והבנה תיאורטיים רחבים הנוגעים במקצוע האופנה ובנושאי לימוד כלליים –הומניסטיים.

צוות המנחים הפרויקטים שיתופי הפעולה והקשרי ההתנסות יכשירו את הלומד לקראת היותו מעצב עצמאי ויוצר המדגיש את ייחודיות יצירתו סיום דרכו של הלומד בפרויקט גמר המדגיש את צבעו הייחודי של הבוגר ובשלותו כמי שצלח את המסלול ומטענו נראה על המסלול בקולקציה מקצועית העומדת לשיפוט.