יאיר מוצפי ניהול תאום ופיקוח

0
שרותי ניהול פרוייקטים , תאום , ופיקוח על פרוייקטים שונים בתחומי הבנייה , תשתיות , מערכות אלקטרומכניות , ועבודות פיתוח שונות