מחשבון שכר טרחה

לתכנון אדריכלי ועיצוב פנים

המחשבון נועד לתת לכם הערכת מחיר לשכר הטרחה ולביצוע כלל הפרויקט בהתאם לקריטריונים הייחודיים לפרויקט שלכם ורמת העבודה הנדרשת

1. מלאו נתונים כללים

2. בחרו את תכולת התכנון

תכנון רעיוני

רישוי

בניה

פיתוח חוץ

עיצוב פנים

כללי