תאורה

תאורה
חלק גדול מהפרוייקט היה ניצול התאורה הטבעית . לוחות נרוסטה שמשתקפת בהם התאורה ומאירים את המסדרון

תגובות