חלל כפול בסלון

חלל כפול בסלון
כדי לאפשר לאור טבעי ונעים לשטוף את כל החלל מכוון מזרח, נפתח חלל כפול מעל הסלון. חלונות בפרופיל בלגי כחול לכל גובה הקיר.

תגובות