חדר עבודה

חדר עבודה
מבט לעבר חדר העבודה ומחיצת הזכוכית שלו. על גבי המחיצה גרפיקה שהלקוחות העדיפו , בתוך חדר העבודה שולחנות מרווחים, בר נוח ואזור איכסון עליון

תגובות