פרטי בנין - גג קל - פרט ב - חתך מקומי דרך הגג

חתך דרך צלעות הגג הקל. ניתן לראות את כיפוף הפח היוצר את הצלעות והבידוד התרמי בצמר סלעים וכן את החיבור בין הפנלים הקלים מהם בנוי הגג.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1045פרט חיבור לוחות גג קל

לא מצאת? פשוט חפש.

לא מצאת? פשוט חפש.