לקסיקון - פורטל

Portal (אנגלית).

כניסה מקורה למבנה, שער חיצוני ומופרד.

לא מצאת? פשוט חפש.

תגובות