לקסיקון - ארכיטרב

(לטינית)

מסגרת הפתח הבנויה, קורה הנושאת את הפריז והקרניז

להשלמה - תמונה

לא מצאת? פשוט חפש.

תגובות