אורח  |  כניסה

שונות - שרטוט סכימתי לחישוב שיפועי שוחות ביוב

ביוב  
שרטוט סכימתי כפי שדורשות חלק מהרשויות לשיפועי צנרת הביוב והשוחות מהבית ועד לשוחת הביוב הראשית.שרטוט לחישוב שיפועים לשוחות ביוב

תגובות

אתר Saf בחסות

דפים דומים

מסגרת לשרטוט אדריכלי בדף A4 מסגרת לשרטוטים גודל A3-A4
21.01.09
מסגרת תבנית במקום סטריפ להדפסות קטנות/ אופציות, סטריפ לגליון שרטוט, לדף בגודל A4 שוכב או עומד.
תמונה תכנית חשמל
12.12.16
תכנית חשמל לדירה בבנייה
שרטוט תוכנית גגות - דוגמה תוכניות גגות
24.01.09
מספר אופציות לתוכנית גגות, ע"פ כמה מאפיינים שונים של הבית

מודעות

מודעות