ערב עיון - תערוכת העבודות המשתתפות והזוכות התחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות

ערב עיון - תערוכת העבודות המשתתפות והזוכות התחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות

התחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות
תערוכת העבודות המשתתפות והזוכות

30.4 – 30.5
התערוכה מציגה את מכלול העבודות המשתתפות והזוכות בתחרות לתכנון הכניסה
לעיר נתיבות.

במסגרת התערוכה יתקיים ערב עיון ביום ב', ה -5/6/19 בשעה 20:00 בהשתתפות
הזוכים בתחרות ונציגי חבר השופטים:

מר יחיאל כהן - ראש העיר נתיבות 
אדר' אריה קוץ יו"ר חבר השופטים
אדר' יצחק כהן מהנדס העיר נתיבות 
אדר' פזית כהן שאולי
אדר' שלום דוידוביץ'
אדר' נוף דפנה גרינשטיין
אדר' אריה גונן מזכיר

בערב העיון יוצגו העבודות הזוכות ויערך דיון עם נציגי השופטים והזוכים על המשמעות של תכנון כניסה חדשה לעיר, ועל ההשפעה של פרויקט זה על נתיבות.

שעות פתיחת התערוכה:
א - ה - 10:00 – 15:00
(דימויים לפי מספור)
1 , 2  - פרס ראשון: קו בנוף אדריכלות נווף בע"מ ושגב אדריכלים 
3 , 4  - פרס ראשון: אדר' לנה ארבוב עטואר  2AR | MULTI SCALE ARCHITECTURE
5 , 6  - פרס ראשון מסלול סטודנטים: ספיר פייס, ויצו חיפה


לדף האירוע בפייסבוק גלריית בית האדריכל