קורס 3D-MAX בית הספר להנדסאים בטכניון חיפה

קורס 3D-MAX בית הספר להנדסאים בטכניון חיפה
קורס טרידימקס + ויריי מיועד בעיקר להנדסאי אדריכלות ואדריכלים הרוצים להפיק הדמיות פוטוראליסטיות של מבנים ועיצוב פנים

מטרות הקורס:
בקורס נלמד לבנות מודלים אדריכליים במספר שיטות כולל יבוא של קבצי דו מימד מ-Autocad ויבוא קבצי תלת מימד 
מ- Revit ו-Sketchup. שימוש בספרית החומריםוהוספת חומרים מיוחדים. תאורה מלאכותית ותאורת אור יום, 
ניתוח הצללות לפי שעותהיום. שימוש מיטבי בסוגי הרנדר השונים. יצוא תמונות למצגות ודפוס. הגדרות מצלמהויצירת 
סרטים קצרים מחוץ ובתוך המבנה.

או חייגו: 072-3926579