BASECAMP - תערוכה חדשה

BASECAMP - תערוכה חדשה
הגלריה בבית האדריכל מציגה תערוכה חדשה: BASECAMP

20.6.19-8.08.19
הפתיחה – יום חמישי 20.6.19 20:00
אוצרות: אדר' דנה גורדון, אדר' טל דה לנגה

משתתפים: אילון ערמון, אסף מאיר, בר קזדן, דני ראובני, ויקטוריה מרודי, נופר כהן, ניני ורשבסקי, ניצן סט, עירית אביר, תגית כלימור ואורי הלל, תמר עופר. מיצב "הבית המקורי" באוצרות סטודיו 89 

ובהשתתפות:
אילן פיבקו, אמנון רכטר, דניאל שטרסבורגר, טולה עמיר, יוסי וסיד, לנה ארבוב עטואר

עיצוב גרפי: בר דה לנגה

BASECAMP (מחנה בסיס) הוא המקום בו האדם מתחיל מסע בעל אופי קיצוני הדורש חוסן פיזי ונפשי אשר הצלחתו תלויה בהכנה נכונה וברשימת ציוד מפורטת. ברחבי העולם, מחנות מסוג זה ממוקמים באזורי טבע פראיים, בהם האדם יוצא למסעות (ventures) כטיפוס לפסגות הגבוהות, שיט ראפטינג אתגרי או משלחת ציד בנבכי הג'ונגל. הבייסקאמפ, מוגן מפגעי מזג האוויר ומשרה תחושת בטחון בקרב מבקריו ומאפשר התארגנות, מנוחה, אגירת כוחות וריכוז. זהו מקום בו ציפייה להצלחה בכיבוש הפסגה והיקסמות הולכים יד ביד עם חשש מפני העומד לבוא. בהקשר הרחב והמושגי זהו מקום לא שיפוטי, מחסה ובית הרחק מהבית, אשר אינו מתמסר לנוסטלגיה.

הקריאה להשתתפות בתערוכה זו הייתה במטרה לבחון את משמעות היציאה למסע המקצועי עבור אדריכלים ומעצבים, צעירים כבוגרים. הצלחתו של המסע המתמשך בעבודה המקצועית תלויה בהבנה של הצרכים, הכנת ארגז הכלים מגוון ומדוקדק וצבירה מתמדת של ידע אשר בחלקו נרכש "תוך כדי תנועה". ההתמודדות

היומיומית במישור הפרקטי והתיאורטי, מביאה איתה לא אחת תחושה של ויתור או החמצה, בה כלים, חדשים כישנים, נזנחים. התקופה הנוכחית מתאפיינת במנעד של שינויים גיאו-פוליטיים, סוציו-תרבותיים, טכנולוגים וסביבתיים המציבים אתגרים ומחייבים הרחבת הידע ועדכון ארגז הכלים. נראה, לכן, שאנו נדרשים כאנשי המקצוע לעדכן פריטים ב"רשימת הציוד".

העבודות בתערוכה מתפקדות כפריטים בארגז הכלים, הן בוחנות את מערכות יחסים בין יוצר לבין אובייקט או חומר, פעולות של ניתוח, פירוק והרכבה מחדש, תחומי ידע אחרים ככלי בעבודה התכנונית, וגם כוחם של הצליל, המילה והטקסט. מכלול העבודות מרכיב את סט הכלים של האדריכלים והמעצבים המשתתפים בתערוכה – הוא במידה רבה גם סט הכלים האוניברסלי.