יום עיון פסולת בניין

יום עיון פסולת בניין

סוגיית הטיפול בפסולת בניין הינה אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים בישראל, בייחוד לאור גידול משמעותי בבינוי הצפוי בישראל בעשורים הקרובים.

לאורך השנים נערכו ניסיונות שונים להסדיר את הנושא ונערכו עבודות מחקר, אשר הציגו את המשמעויות הסביבתיות הנרחבות של העדר טיפול בפסולת זו למול התועלות הכלכליות והסביבתיות של טיפול מוסדר בנושא זה.

במטרה לשוב ולדון בסוגיה חשובה זו, וכחלק מעבודת מנהלת פסולת רחבה שהוקמה,

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם עמותת אדם טבע ודין, התאחדות בוני הארץ וקבוצת בני וצביקה מקיימים יום עיון, בו נדון בנושא מזווית סביבתית, רגולטורית, כלכלית ועוד.

המידע באדיבות אתר האינטרנט של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

לפרטים נוספים והרשמה