הכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף

הכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף
הכנס ה-17 של האיגוד הישראלי לאדריכלות נוף שם את האדם במרכז. בכנס יהיו 3 מושבים: מרחבי תרבות, קהילות וזהות מקומית, מקום לאנשים. ננסה להציף ולפענח כיצד אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. הדומה והשונה בתכנון בקנה מידה אנושי משתנה. המכנה המשותף הרחב כבסיס לתכנון: האם ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות? בכנס ייבחנו ההיבטים המייחדים והמאחדים בתהליך תכנון במרחבים השונים ותפקיד אדריכלות הנוף בחיבור ביניהם.

במושב הראשון נבחן התייחסויות תרבותיות למרחב תוך התבוננות בתחומים משיקים כגון אנתרופולוגיה, מוסיקה וכמובן אדריכלות נוף. המושב השני יתמקד בקהילות ומגזרים שונים בחברה הישראלית ותהליכי התכנון עבורם ואיתם, מתוך השאלה אם קיימת זהות מקומית. ולסיכום, המושב האחרון יתמקד באנשים ובתכנון והתערבות בקנה המידה הקטן ליצירת מגוון מקומות.