ועידת בנייה ושיוך בקיבוצים 2019

ועידת בנייה ושיוך בקיבוצים 2019

חברת אנרגטי המקיימת כנסים לקיבוצים ומושבים , אנו עורכים כנס בשיתוף התנועה הקיבוצית בנושא שיוך ובנייה פרטית ותעשייתית בקיבוצים, בהמשך לשנים הקודמות גם השנה תערוך חברת אנרגטי את הוועידה השנתית לקיבוצים ולתעשייה הקיבוצית בתחום הבנייה בקריית שדה התעופה (אבניו) בתאריך 22.12.19.

בשנים האחרונות הגיעו מעל 500 משתתפים ונוצרה אינטראקציה איכותית לחברות המשתתפות אל מול קהל ממוקד הבוחן הקמת שכונות חדשות ושיוך הדירות מול החבר.

השנה תעסוק הועידה גם בפיתוח והשקעות הן ברמה הסטטוטורית והן במימד הטכנולוגי במפעלי הקיבוצים.

החל שיבוץ החברות בתוכן ובתערוכה


המידע באדיבות אתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
לפרסום המקורי והרשמה לחצו כאן