מועד אחרון להרשמה - תחרות משרד אורבך הלוי אדריכלים, ינואר 2020

מועד אחרון להרשמה - תחרות משרד אורבך הלוי אדריכלים, ינואר 2020
משרד אורבך הלוי אדריכלים מייסד תחרות תכנון שנתית פתוחה ונושאת פרס כספי בתחום העיצוב, תכנון ופילוסופיית החלל.
מטרת התחרות לפתוח דיאלוג עם קהל המעצבים והמתכננים הצעירים בתחום.

מועד אחרון להרשמה: יום ראשון -  26.01.2020  ב - 13:00
מועד אחרון לשליחת שאלות והבהרות: יום ראשון -  26.01.2020 ב - 13:00
מועד אחרון להגשת ההצעות:  15.03.2020 ב -  14:00