תערוכת רישום לזכר יונה לוטן זל

תערוכת רישום לזכר יונה לוטן זל