Realizations and Projections- ערב פתיחת התערוכה

Realizations and Projections- ערב פתיחת התערוכה
תערוכה בגלריה בבית האדריכל
ב 28.5.18 תפתח תערוכה בגלריה בבית האדריכל המציגה את עבודותיהם של צמד האדריכלים ההולנדים יו יאנסן ופרופ' וים ואן דן ברג. 
ואן דן ברג, חוקר, מורה ואיש אקדמיה, זוכה prix de rome משנת 1986 . 
מחקריו ייחודים בהתעמקותם במושגי יסוד ובחשיבה המופשטת על אדריכלות. הא פרסם מחקרים וספרים רבים, בין השאר ספר יסודי וייחודי על עבודתו של האדריכל לואיס ברגן. בשנת 1998 חבר לאדריכל יו יאנסן, והשניים פועלים יחד בפרקטיקה ויוצרים מתוך הדיאלוג בין החוויה המופשטת לבין החומר הקונקרטי.

התערוכה תציג את עבודתם המשותפת של השניים, במטרה לחשוף את הדואליות וההרמוניה הנוצרת ביצירה אדריכלית השואפת ללמוד מתוך המחקר והתיאוריה. עבור הגלריה בבית האדריכל זוהי הזדמנות לחשוף את קהל המבקרים לעבודות אדריכליות אשר בבסיסן עומד שיתוף פעולה פורה, ואשר מציגות פרשנות קונקרטית לעבודת מחקר ולתיאוריה. עבודותיהם המוצגות צולמו על ידי צלם האדריכלות קים שוורץ, זוכה פרס קודאק מ- 1989.
כחלק מהתערוכה יוקרנו דימויים מתוך עבודות רעיוניות של השניים, ודימויים הלקוחים משלבי תכנון מוקדמים של הפרויקטים הממומשים, וכן יוקרנו סרטים המסבירים את עבודתם. לצד כל אלה נתין יהיה לעיין בספרים והמחקרים של ון דן ברג אשר יוצגו גם כן.

נין לראות בלינק שלהלן את הייחודיות שבעבודת האדריכלים

ביום פתיחת התערוכה יגיעו לישראל שני האדריכלים וירצו בפני קהל המבקרים על עבודתם.
האדריכל הישראלי טל סניור, בוגר ה aa בלונדון, היה תלמידו של ון דן ברג, ובעזרתו הנדיבה הביעו האדריכלים את נכונותם לשתף פעולה עם הגלריה ועם עמותת האדריכלים.

התערוכה מציגה את עבודתם הממומשת והרעיונית של האדריכלים ההולנדים וים ואן דן ברג ויו יאנסן, באמצעות תצלומים של קים שוורץ.
אוצרים אורחים ומעצבים גרפיים תערוכה: פרופ' אדר' וים ואן דן ברג, אדר' יו יאנסן, אראבלה אל גינאוי, מאוד ואן אוארל
אוצרות והפקה: אדר' דנה גורדון, אדר' טל סניור
28.5.18
19:00

הרצאה של האדריכלים
Thinking Architecture 
Making Architecture, a Dialog

20:00
פתיחה חגיגית

נעילה: 10.7.18

הגלריה בבית האדריכל
המגדלור 15 , יפו
א,ג,ד,ה 10:00 – 15:00
ב' 10:00 – 19:00

תמונה: הצלם קים שוורץ (Kim Zwarts)