שבעים פלוס - כנס איגוד אדריכלי הנוף

נפתחה ההרשמה לכנס איגוד אדר' הנוף 18-19 באוקטובר, מרכז הירידים ת"א


הכנס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ ויבחן את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו במבט לעתיד.


הדיון יעקוב אחרי שינוי בתפיסה ובאידאולוגיה התכנונית של אדריכלות הנוף במרחב התכנון הישראלי דרך סוגיות תרבותיות וטכנולוגיות הרלוונטיות לנקודת הזמן בא פעלו המתכננים.


נבקש לנהל את הדיון דרך מספר שאלות העומדות בבסיס העיסוק המקצועי:


למי אנו מתכננים, תפיסת המשתמש על ידי המתכנן או מי הוא "הלקוח"? 


תפיסת "השינוי" במרחב הציבורי. קבוע לעומת משתנה?


תפקיד מושג העיצוב בתהליך התכנון- "Design"


מעמד ותפיסת הטבע ומושג ה"קיימות" בתהליך התכנון של סביבה קיימת או חדשה.


לאתר ההרשמה