אחוזי בניה

עריכה  

השטח המותר לבניה, המבוטא כאחוז משטח הקרקע שעליו נבנה הנכס. אחוזי הבניה נקבעים בתוכנית בניין ערים ולכל אזור או אתר יש אחוזי בנייה הרלוונטיים לגביו.

דוגמה:
במגרש של 500 מ"ר ואחוזי בניה מותרים של 40%, מותר לבנות מבנה
ששטח רצפותיו עד 200 מ"ר (500*40%).
ואפרת אומרת:
אז מה? בנינו למטה מרתף ומילאנו אותו בחול, למעלה בגג יש לנו הכנה לגלריה. אנחנו מקבלים טופס 4 ופותחים את זה. ככה גם לא משלמים ארנונה. כאילו, חשבו שאנחנו פריירים.

עדכון אחרון: 27.03.09

קטגוריה :: לקסיקון