אקסטרדוס

עריכה  

extrados (לטינית) או estradosso (איטלקית)

הצד החיצוני של הקשת.

מונח זה משמש גם לציון קו עליון של חלקי מבנה (לדוג' תקרה)

עדכון אחרון: 10.12.07

קטגוריה :: לקסיקון