גמלון

עריכה  

הקיר האנכי הנמשך ועולה מעל מפלס התקרה העליונה בגגות רעפים, לרוב בצורת משולש, שמקדקודיו נמשך רכס אופקי של גג הרעפים.

עדכון אחרון: 28.04.07

קטגוריה :: לקסיקון