גשר אירי פרט

עריכה  

כינוי לקטע מחוזק בטון בערוץ הנחל המאפשר נסיעה עליו גם כשהוא מוצף במים.

הגשר הוא בעצם מעבר המהווה חלק מהערוץ (דיפון בטון) ומאפשר מעבר כאשר הערוץ יבש או כמעט יבש, ומחייב ניקוי סחף וסלעים לאחר כל שיטפון מים בערוץ.

בארץ, מעברים אלו שכיחים מאוד וניתן למצוא כמותם בצירי תנועה משניים.

עדכון אחרון: 5.01.17

קטגוריה :: לקסיקון