החלטת וועדה

עריכה  

זמן מחצית חיים במערכת הרישוי הישראלית. בנקודה זו מודיעה הוועדה המקומית את חוות דעתה בקשר לפרוייקט שהוגש להיתר בניה. לאחר החלטת הוועדה ברורים השינויים והמגבלות הנקבעים על ידי הפקידונים. לאחר ההחלטה עוברים לפגוש את 50% מהפקידים שעוד לא פגשתם במחלקות העיריה/מועצה/וועדה הביזאריות.

עדכון אחרון: 2.06.07

קטגוריה :: לקסיקון