טרומי

עריכה  

מוכן מראש.

בדרך כלל מתיחס לאלמנט בטון שהוכנס למקומו במבנה כשהוא כבר מוכן, כאלמנט קשיח (בניגוד ליציקת הבטון למקומו).

עדכון אחרון: 12.07.07

קטגוריה :: לקסיקון