יסוד עובר

עריכה  

שיטת ביסוס ישנה שאין בה שימוש כמעט כיום. מבוססת על קורה שלרוב עוברת בקונטור המבנה ושקועה באדמה, מתחת למבנה.

עדכון אחרון: 13.06.07

קטגוריה :: לקסיקון