סגרגציה

עריכה  

אנגלית - הפרדה.

כינוי להפרדה הנוצרת בין החצץ לתערובת המלט החול והמים בבטון. בדרך כלל במקרים בהם יצקו את התערובת מגובה רב מידי או במידה ולא מרטטים בויברטור את הבטון בזמן היציקה.

בטון שעבר סגרגציה הינו בטון מוחלש. איזור הסגרגציה יהיה הנקודה החלשה ביותר ועל כן יש לפסול עמוד או קורה כאלו, ולצקת אותם מחדש. בתקרה ניתן לבצע תיקון טיט מקומי לסתימת החור, אם אינו גדול מידי, ללא פגיעה משמעותית בחוזק התקרה.

עדכון אחרון: 27.12.09

קטגוריה :: לקסיקון