פרוגרמה

עריכה  

תיאור דרישות המזמין (הלקוח), המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין.

עדכון אחרון: 16.12.07

קטגוריה :: לקסיקון