קונזול

עריכה  

גם: קונזולה.

זיז, למשל מוט תמיכה היוצא מהקיר ומשמש לתלית הכיור, מרפסת הבולטת מהבניין ואינה נתמכת על ידי עמודים בקצה המרוחק.

עדכון אחרון: 19.12.07

קטגוריה :: לקסיקון