רום

עריכה  

גובה המדרגה הנמדד ממשטח המדרגה אל זו שמעליה.

נהוג בין 14 ל 19 ס"מ על פי הנוסחה המקשרת בין השלח והרום.

עדכון אחרון: 28.04.07

קטגוריה :: לקסיקון