רפידוגרף

עריכה  

פיסת היסטוריה, עט דיו ששימש לשרטוט לפני המצאת המחשב. היה צריך למלא אותו בדיו לעיתים ולפתוח לו סתימות מדי פעם. הרפידוגרף הופיע במספר סוגים שאיפשרו לשרטט בעובי קו שונה.

ספינות מפרש, טלוויזיה בשחור לבן, שמעון פרס מדימונה וסכין גילוח במקום מוחק.

עדכון אחרון: 2.06.07

קטגוריה :: לקסיקון