שטיכמוס

עריכה  

שטיכמוס הוא כלי עבודה פשוט בתחום הבנייה המסייע בפילוס (יישור אופקי) של חלקי בניין גדולים. השטיכמוס עשוי צינור גמיש שקוף הפתוח בשני קצותיו שבתוכו מים הממלאים אותו כמעט עד קצותיו. אורכו של הצינור מותאם למרחק בין האלמטים הנבנים.

השימוש בשטיכמוס מתבצע על ידי הצבת שפת פני המים שבקצה הצינור האחד בנקודה שגובהה היחסי ידוע (למשל מרכזה של קורת בטון בשלד בניין המסומן במסמר או צבע) ובו בזמן הצבת קצה הצינור השני על גבי מישור אנכי (למשל קיר החוץ של בניין) וסימון שפת פני המים בצידו האחר. מאחר ופני המים בשני קצותיו של הצינור יהיו בגובה שווה (לפי חוק כלים שלובים), יהיה הקו המסומן על המישור האופקי בגובה קבוע הזהה לנקודת היחוס.ואפרת אומרת:
השטיכמוס מת כשהמציאו את כל מכשירי הלייזר האלה.

עדכון אחרון: 28.04.07

קטגוריה :: לקסיקון