תפר התפשטות

עריכה  

תפר התפשטות הנו מירווח מתוכנן בין שני אלמנטים במבנה. התפר מתוכנן מלכתחילה על מנת לתת פתרון לתזוזות בין האלמנטים השונים כתוצאה משינויי טמפרטורה, תזוזות הקרקע, התפשטות והתכווצות של חמרים וכדומה.

אי ביצוע תפר התפשטות יגרום לסדקים במבנה ולפיצוצים בבטון ויכול לגרום לנזקים קונסטרוקטיבים חמורים.

עדכון אחרון: 25.12.07

קטגוריה :: לקסיקון