פרטי בנין - בור חילחול עם מכסה בטון בשטח מרוצף

חתך אנכי בבור חילחול בשטח מרוצף. כולל מכסה בטון, בד גיאוטקסטיל, חגורות בטון, צינור שרשורי מחורר ומילוי חצץ.בור חילחול עם מכסה בטון בשטח מרוצף

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.