פרטי בנין - גג קל - פרט 4 - מפגש קיר פנל מבודד ורצפה

מפגש תחתית הפנל המבודד והסגירה בחפיפה אל הבטון הקונסטרוקטיבי, כולל פח קצה.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1045קצה קיר פנל מבודד תחתון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.