פרטי בנין - גג קל - פרט 6 - סגירת קצה

חתך בקצה גג קל-זיפ וחיבור בפח אל הפנל המבודד. הפרט מראה את קצה הגג המכופף כלפי מטה, בידוד צמר סלעים והסגירה של הקצה אל הקונסטרוקציה.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1048סגירת קצה גג קל בפח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.