פרטי בנין - קצה גג רעפים עם תעלה סמויה, קורות גג גלויות למחצה

קצה גג רעפים, קורות גלויות, בידוד ביריעת איטום מעל לקורות, וצמר סלעים ולוחות גבס בין הקורות, תעלה סמויה, מרזב מובנה בקיר, רעפי אקרשטיין.תעלה סמויה, קורות גג גלויות למחצה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.