פרטי בנין - רכס גג רעפים עם קורות גלויות למחצה

רכס גג רעפים, בידוד ביריעת איטום מעל לקורות וצמר זכוכית ולוחות גבס בין הקורות, רוכב עליון, קורות גלויות למחצה בחלל הגג.פרט רכס, קורות גלויות למחצהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.