פרטי בנין - תוכנית חדר מדרגות בקומה טיפוסית

תוכנית חדר מדרגות בגרעין בנין מגורים, קומה טיפוסית. תוכנית זו היא חלק מחבילת תוכניות הכוללת חתכים ופרטים.תוכנית מדרגות בגרעין בית מגורים - קומה טיפוסית

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.