פרטי בנין - פרופיל גישור בין מפלסי תקרה שונים

פרופיל F לגישור בין מפלסי תקרה שונים בלוח גבס בודד בשילוב אריחי תיקרה מונחת או חצי שקועה. הפרופיל מאפשר סינר מינימלי בעובי נראה של 2 ס"מ בין מפלסי התקרות.

הפרופיל קיים באלומיניום וכן בפח מגלוון.פרופיל F לתקרה תלויה

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.