פרטי בנין - סף עליון לחלון בקיר מחופה פנלים

פרט סף עליון של חלון בקיר בטון שחופה בפנלים מאלומיניום.

בפרט נראה משקוף עיוור שהוכנס בכדי לקבל את החלון ומעטפת פנלים תלויה על קונסטרוקציה המחוברת לקיר.סף עליון לחלון בקיר מחופה אלומיניום

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.