פרטי בנין - חתך בקורות גג רעפים, בידוד מעל לקורות

פרט חתך בניצב לאגדים הראשיים. האגדים גלויים לפנים הבית, מעליהם לוחות עץ בחיבור נוטפדר, יריעת איטום ושכבת בידוד ואז הרעפים.
מיקום יריעת האיטום מעל האגדים מתאפשר תודות ללטות ניצבות הנושאות את המרישים.חתך בקורות גג רעפים, בידוד מעל לקורות

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.