פרטי בנין - דלת פתיחה החוצה, שתי כנפים, בקיר בטון

פרטי חיבור דלת אלומיניום בקיר בטון. הפרט מראה אפשרות חיבור לקיר בהמשך המישור, לקיר בניצב לדלת, סף עליון עם סרגל המשמש כאף מים, סף תחתון ואיטום למניעת חדירת מים.דלת פתיחה החוצה, שתי כנפים, בקיר בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.