פרטי בנין - שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - חיבור מרפסת קונזולית לקיר

חתך בקיר המסך בנקודת החיבור של המרפסת הקונזולית. פרט חיבור אל רצפה קונסטרוקטיבית, מעקה ורפפה תחתונה.שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - חיבור מרפסת קונזולית לקירדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.