פרטי בנין - שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - רפפת הצללה

חתך בקיר המסך במיקום רפפת ההצללה היוצאת מתחתית המרפסת הקונזולית ומקרה את המרפסת שמתחתה.שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - רפפת הצללהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.